За направата на червено вино разбира се като начало имаме нужда от изходна суровина, а именно грозде с тъмночервен, тъмносин или тъмнолилав цвят на ципата. Бързото обиране и транспортиране на гроздето до избата също е много важно, но не е толкова критично, колкото при белите вина. Разбира се и тук като начало се осъществява контрол върху качеството на полученото грозде на приемното корито. Качественият контрол се осъществява също както при белите вина с ръчно отстраняване на евентуално попаднали лозови листа, пръчки, както и каквито и да е други частици.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Additional information