За направата на бяло вино като начало е необходимо да разполагаме с изходна суровина, а именно грозде. Белите вина в 99,9% от случаите се правят от бели сортове грозде, но има и редки изключения, когато изходната суровина е грозде от червен сорт.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Additional information