Стопански двор с. Белоградец
Намира се на южния вход на с. Белоградец
 

Additional information